กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2560 (รุ่น 12) (in Thai)