1.กำหนดการลงทะเบียน Download
2.รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเทอมต้น 2563 Download
3.แผนการเรียนการสอนไทย Download